Vil du være lægdommer?

Grundlisteudvalget i Randers Kommune er i gang med at indstille lægdommere til grundlisten for perioden 2020-2023. Du har også mulighed for at søge om at komme på grundlisten.

Der er nu lukket for modtagelse af flere ansøgere.

 

 

 

Hvad er en lægdommer?

En lægdommer er en person uden juridisk eksamen, der sammen med de(n) juridiske dommer(e) i By- og Landsret, deltager i strafferetssager. Som lægdommer er man den ”sunde fornuft”, som bidrager med den almindelige danskers synspunkter. Lægdommere er dog, ligesom de juridiske dommere, forpligtet til at handle i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Optagelse på grundlisten

Alle landets kommuner har et grundlisteudvalg, som hvert 4. år udarbejder en liste over personer, som er egnede til at varetage hvervet som lægdommer. I Randers Kommune skal der peges på 327 personer. Listen skal afspejle befolkningssammensætningen, så der skal tages hensyn til fx køn, alder og etnicitet ved udvælgelsen.

Derfor er det ikke sikkert, at du bliver optaget på grundlisten, fordi du ansøger om det.

Når grundlisteudvalget er færdigt med deres arbejde, sendes listen til Vestre Landsret. Landsretten trækker herefter lod, og ca. halvdelen af de personer, der er på listen fra kommunen, vil blive brugt som lægdommere i årene 2020-2023 regnet fra d. 1. januar.

Ansøgningsskema om optagelse på grundlisten 2020-2023

Læs her om, hvordan Randers Kommune behandler dine oplysninger.

For at komme på grundlisten, skal du kunne svare ja til følgende punkter: